top of page

MODUL 2

Identitet 2

Modul 2: Sociale medier

I dette modul arbejdes videre med K-pop som case, hvor sociale medier denne gang er i fokus.

Litteratur. Kap 2 Afsnit 2.6 Face, setting, frontstage og backstage - identitetsdannelsen er rykket ud på nettet i Luk samfundet op (Brøndum og Hansen, 3.udg. 2019)

Inden timen: Eleverne ser inden timen en af følgende videoer om Goffman.


I timen:

1. Begreberne face, setting, frontstage og backstage gennemgås klassen (15 min).

2. Eleverne ser i grupper Case video 2 og udfylder begrebsark med afsæt i casen (20 min). I klassen samles der op på begreberne (10min).

3. Video Øvelse (30 min): Eleverne skal nu sammen i grupper lave en kort video (max 1 min), hvor de gennem skuespil viser de introducerede begreber i hverdagssituationer.

- Opsamling (15 min): Nogle af videoerne præsenteres for klassen, hvor resten af eleverne i klassen kommer med bud, hvad der repræsenterer de forskellige begreber. (hvis tiden er knap kan videoerne eventuelt afleveres)


MODUL 2: Admissions
bottom of page