top of page

Modul 1: Hvad gik Candlelight bevægelsen ud på i Sydkorea, hvad ledte op til de-monstrationerne, og hvordan kan den forklares? (100 min)

I dette modul bliver eleverne introduceret til Candlelight bevægelsen og hvad der ledte op til denne. Gennem modulets fire øvelser vil eleverne i øvelse 1 og 2 tilegne sig viden om bevægelsen. I øvelse 3 og 4 skal ele-verne arbejde med årsager til bevægelsen og reflekterer over individet som en historieskabende aktør. Ele-verne har inden timen læst fremstillingsteksten.

Modul 1: Hvad gik Candlelight bevægelsen ud på i Sydkorea, hvad ledte op til de-monstrationerne, og : Admissions

Øvelse 1.1

For at sikre et fælles vidensgrundlag skal eleverne nu i små grupper på baggrund af fremstillingsteksten tale om forløbet som ledte op til Candlelight bevægelsen. Sammen svarer de på de tre arbejdsspørgsmål:
- Hvad skete der den 16 april 2014 i Sydkorea?
- Hvad symboliserede den gule sløjfe efter Sewol-tragedien? Hvad ændrede den gule sløjfe som sym-bol sig til?
- Hvornår startede Candlelight bevægelsen?

Modul 1: Hvad gik Candlelight bevægelsen ud på i Sydkorea, hvad ledte op til de-monstrationerne, og : Text

Øvelse 1.2

Klassen ser sammen de tre videoer. Eleverne er forinden blevet delt i grupper (ca. 4 personer. 1 klasse med 24 elever vil der være 6 grupper, så 2 grupper er ansvarlig for en video), som hver har ’ansvaret’ for en video. Alle bedes om at skrive noter til hver video med ny viden de får, eller spørgsmål de har undervejs. Der kan også tages udgangspunkt i spørgsmålene til hver video, som eleverne skal besvare. Eleverne har i deres gruppe 3 minutter til at snakke om deres nedskrevne noter til den video, som de er ansvarlig for. Den ansvar-lige gruppe fremlægger nu kort hovedpointerne fra deres egne noter.

Video 1: Protesting the Sewol Ferry’s sinking in Kwanghwamun 2014 (3:17) 

- Hvad tror du de besøgende til demonstrationen skriver under på?

- Hvordan er stemningen i videoen?

- Hvilke forskellige objekter i gul er til stede? (f.eks. den gule sløjfe)

Video 2: Korea’s Poltical Tensions Keep Rising (3:01)

- Læg mærke til de to forskellige demonstrationer. Hvad demonstrerer de hver især for/imod?

- Hvad er ifølge Park Won-soon (Seoul’s borgmester) de to grunde til at folket demonstrerer?


Video 3: Six Month of Candlelight Revolution (3:24)

- Hvilke personer deltager i demonstrationerne?

- Hvor længe varede demonstrationerne?

- Hvad resulterede demonstrationerne i? Hvad var målet?

Modul 1: Hvad gik Candlelight bevægelsen ud på i Sydkorea, hvad ledte op til de-monstrationerne, og : Text

Øvelse 1.3

Fagligt mål: Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer
Denne øvelse fokuserer på årsagen til Candlelight bevægelsen. Eleverne har til opgave i små grupper at ind-dele de nedenstående årsager ud fra vigtighed og forskellige former for årsager. Klassen taler derefter i ple-num om årsagerne til demonstrationerne mod Park Geun Hye.
Bud på årsager til Candlelight bevægelsen:
- Utilfredshed over korruptionsskandalen med Park Geun Hye
- Sorgen og efterfølgende vrede over de tabte liv efter Sewol færgeulykken
- Vrede over regeringens håndtering af Sewol færgeulykken
- Øget brutalitet fra politiet i forbindelse med demonstrationer
- Utilfredshed over Park Geun-Hye administrationens generelle politik

Modul 1: Hvad gik Candlelight bevægelsen ud på i Sydkorea, hvad ledte op til de-monstrationerne, og : Text

Øvelse 1.4

Fagligt mål: Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historie-skabt og historieskabende

Baseret på nedenstående citater skal eleverne reflektere over karakteren af demonstrationerne, og hvordan de som individer kan være historieskabende aktører.

Eleverne skal i grupper læse de 4 citater (evt. se videoen) og svare på følgende spørgsmål:

- Hvad bliver der sagt i citaterne?

- Hvilken baggrund har personerne fra citaterne? (f.eks. politiker, borger, studerende, pensionist)

- Hvorfor er personerne mødt op til demonstrationen?


Video fra den sjette demonstration i november 2016. Små interviews fra demonstranter

https://www.youtube.com/watch?v=HSxZoA7On8A&ab_channel=Arirang


News

- Demonstrant: ”Jeg har ikke engang spist morgenmad endnu, men mit ubehag er ikke det vigtige her. Jeg er bare virkelig frustreret over regeringen.”


- Demonstrant: “Jeg er kommet her i dag, fordi jeg gerne vil vise, at vi, folket, har vores egne tanker og ikke bare kan skubbes rundt”


- Studerende: “Det kan godt være, at demonstrationen tager tid fra vores studier, men vi føler, at det vil hjælpe os i fremtiden ved at være ude og opleve det demokratiske samfunds ansvar i aktion.”


- Ældre dame der samler skrald fra gaden i løbet af demonstrationen.

“Det her er den nye made at demonstrere på, hvor det tidligere altid var voldelige demonstrationer og det gør mig meget glad. Det er derfor, at jeg i det mindset kan samle skrald op og vise alle, hvor godt disse demonstrationer forløber.”

I plenum diskuteres følgende spørgsmål:

- Hvad tror I fik folk til at møde op demonstrationerne?

- Overvej hvorfor både unge og gamle deltog i demonstrationerne? Hvordan kan man som enkeltper-son være med til at påvirke historien?

Modul 1: Hvad gik Candlelight bevægelsen ud på i Sydkorea, hvad ledte op til de-monstrationerne, og : Text
bottom of page