top of page

MODUL 1

Identitet

Faglige mål for modulet:

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Litteratur: Kap 2. Afsnit 2.3 Hvem er jeg egentlig? i Luk samfundet op (Brøndum og Hansen, 3.udg. 2019)

Inden timen: Eleverne får til opgave at undersøge, hvad K-pop er. De har mulighed for at tage udgangspunkt i de nedenstående artikler eller undersøge på egen hånd.

Modulets indhold (PowerPoint)

1. Intro: Eleverne har 5 minutter til at snakke med sidekammeraten om, hvad K-pop er og skal nedskrive deres definition af, hvad K-pop er. Efter 5 minutter laves der en fælles brainstorm i klassen, som skrives på tavlen (10 minutter)


2. Klassen ser sammen Video 1 (”Hvad er K-pop?”) med fokus på at besvare tre spørgsmål (10 min)

a. Hvad er K-pop?

b. Er K-pop en genre?

c. Hvad kendetegner K-pop?


3. Begrebet identitet forklares med udgangspunkt i Carsten Rene Jørgensens model for identitetens fire niveauer (15 min)

o Jeg identitet

o Personlig identitet

o Social identitet

o Kollektiv identitet

4. Øvelse : Eleverne udfylder ’Begrebsarket’, hvor de med udgangspunkt i dem selv skal beskrive deres identitet ud fra de introducerede begreber. Arket er deres eget personlige, og vil derfor ikke blive delt med andre (10 min).


5. Kobling mellem identitet og K-pop (10 min): Klassen ser sammen Kobling mellem k-pop og identitet. Video 2: ’Hvad karakteriserer K-pop fans?’ På brainstormen fra tidligere tilføjes nu, hvordan unges identitet skabes ved hjælp af k-pop med afsæt i de introducerede begreber.


6. Gruppearbejde: I grupper ser eleverne case-videoen om Rikke, og besvarer arbejdsspørgsmålene. I grupperne kan eleverne for eksempel pålægges at arbejde ved én computer, så man sikrer at alle deltager (25 min)


7. Opsamling: Der samles op i klassen om Rikkes identitet i de forskellige identitetsniveauer (15 min)

MODUL 1: Admissions
bottom of page