top of page

ORLØB TIL SAMFUNDSFAG C: K-POP

Identitet og sociale medier med K-pop fans som case.

Formål:

Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i identitetsdannelse introducere til begreber og faglig viden, der knytter sig til samfundsfag C. Eleven vil igennem forløbet undersøge elementer, der bidrager til dannelsen af individets selvopfattelse. Med udgangspunkt i K-pop fans som case, undersøges der ved hjælp af Erving Goffmans teori om identitetsdannelse, hvilke faktorer der påvirker identitetsdannelse og hvordan sociale medier spiller en vigtig rolle for identitetsdannelsen. Materialet kan anvendes som samfundsfagligt forløb på C-niveau, men kan også bruges som et led i et forløb om Sydkorea.

Til læreren: Modulerne er opbygget til at indgå i et forløb om identitet og sociale medier.

Hvert modul er udarbejdet til at kunne anvendes i en 90 minutters undervisningstime.

Den anbefalede grundbog er kapitel 2 "Identitet i forandring" i grundbogen Luk samfundet op (Brøndum og Hansen, 3.udg. 2019), dette kapitel dækker de faglige mål og kernestof, men tilsvarende grundbøger kan også anvendes.

Modulet veksler mellem klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde og gruppearbejde.


Læringsmål:

- Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

- politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. (Modul 3)


Faglige mål:


- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer Demonstrere viden om fagets identitet og metode

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog


Samfundsfagligt kernestof:

- Identitetsdannelse

  •  Carsten Rene Jørgensens begreb om jeg-identitet, personlig identitet, social identitet og kollektiv identitet

  •  Erving Goffman begreb om identitetsdannelse og identitetsdannelse på sociale medier, frontstage og backstage


- Politiske deltagelsesmuligheder og rettigheder i et demokratisk samfund

MODUL 1

Identitet

MODUL 2

Identitet 2

MODUL 3

Social medier og den demokratiske samtale

orløb til samfundsfag C: K-pop: Admissions
bottom of page